Olet täällä

Mainonta 2

Kuluttajien tuottaman sisällön hyödyntäminen ja tarjoaminen kuluttajien jaettavaksi tietoverkon palveluissa 

Alkoholijuoman mainonta on kiellettyä, jos siinä hyödynnetään kuluttajien tuottamaa sanallista tai kuvallista sisältöä tai saatetaan kuluttajien jaettavaksi mainostajan tai kuluttajien tuottamaa sisältöä. Kiellettyä on erityisesti kuluttajien omien juomiskuvien tai -videoiden käyttäminen mainonnassa ja jakaminen ravintolan internetsivujen tai yhteisöpalvelujen kautta sekä mainosfilmien tuottaminen kuluttajien kautta jaettavaksi. 

Valvira on ohjeistanut säännöksestä seuraavasti:  
 

Mainostaja ei saa kehottaa tai kannustaa kuluttajia jakamaan tuottamaansa tai kuluttajien tuottamaa mainonnaksi katsottavaa sisältöä. Useissa palveluissa on käytössä myös ns. ”tykkäys”-toiminto. Sitä, että kuluttaja varsinaista sisältöä tuottamatta ilmaisee pitävänsä mainostajan tuottamasta sisällöstä, ei ole kielletty. Mainostajan ei siis tarvitse poistaa tai estää ”tykkäyksiä”. 

Sallittua on:

 • mietojen alkoholijuomien mainonta perinteisillä internetsivuilla
 • mietojen alkoholijuomien mainonta sosiaalisen median palvelussa, jos jakamistoiminnon käyttöä koskevat rajoitukset on huomioitu ja kuluttajien mahdollisuus kirjoittaa sivulle on estetty tai mainostaja poistaa alkoholimainonnaksi katsottavat kuluttajien kommentit.
 • kuluttajan tuottaman sisällön ja jakamismahdollisuuden hyödyntäminen muiden tuotteiden kuin alkoholijuomien mainonnassa. Jos sisällön pääasiallinen viesti ei liity alkoholijuomiin, sitä ei tarvitse poistaa.

Kiellettyä on:

 • alkoholimainonnan jakamiseen kehottaminen aineiston yhteydessä.
 • linkit sosiaalisen median palveluihin ja jakamistoiminnon hyödyntäminen alkoholimainonnan yhteydessä mainostajan hallitsemilla perinteisillä internetsivuilla (ns. some-painikkeet).  

kuluttajien jaettavaksi tarkoitetun maksullisen alkoholimainonnan ostaminen sosiaalisen median palvelussa (esimerkiksi ns. uutisvirtamainokset). 

Yhdistetyt tarjoukset ja ohjelmapaketit 

Vakiintuneesti on katsottu, että tarjous, jossa ruoka-annos ja mieto alkoholiannos myydään yhteishinnalla, on sallittu alla mainituin edellytyksin:

 • Tarjous koskee vain yksittäistä alkoholijuoma-annosta. Samalla on kerrottava, että valittavana on myös alkoholiton vaihtoehto.  
 • Juomaa ei saa mainostaa ilmaisena tai kaupan päälle tulevana, juoma ei ole ”ilmainen”, koska asiakas maksaa siitä yhteishinnan. 

Viranomaiskäytännössä on pidetty sallittuna:  

• Sisällyttää pääsylipun hintaan yksi annos samalla käyntikerralla tarjottavaa mietoa alkoholijuomaa. Samalla on kerrottava, että valittavana on myös alkoholiton vaihtoehto. Juomaa ei saa mainostaa ”ilmaisena”, koska asiakas maksaa siitä pääsylipun hinnassa.

• Sisällyttää anniskelupaikassa järjestettävän ohjelmallisen tapahtuman yhteydessä ravintolan myymän ohjelmalipun hintaan yksi mieto alkoholijuoma-annos tervetuliaisjuomana sekä ateriajuomina rajattu, kohtuullinen määrä mietoja alkoholijuomia. Tarjolla tulee olla myös alkoholiton vaihtoehto. Ohjelmalipun hintaan ei lähtökohtaisesti saa sisällyttää väkeviä alkoholijuomia, sillä lippua on käytännössä lähes mahdotonta myydä, ilman että toiminta muodostuisi kielletyksi väkevien alkoholijuomien markkinoinniksi. 

Kun markkinoidaan ravintolan esimerkiksi ruokaa, alkoholijuomaa ja ohjelmaa sisältäviä paketteja, on huomioitava, ettei muu kuin luvanhaltija saa myydä näitä paketteja. Ravintolan ja kuluttajan välissä ei saa olla muuta tahoa, joka ostaa alkoholia sisältävän paketin ravintolalta ja myy sen edelleen kuluttajille, koska alkoholijuoman vastikkeellinen välittäminen on rikoslaissa säädetty rangaistavaksi.

Kanta-asiakastilaisuudet 

Luvanhaltija voi satunnaisesti järjestää kanta-asiakkaille ajallisesti rajattuja tilaisuuksia, joissa tarjoillaan maksutta mietoa alkoholijuomaa. Kanta-asiakkaalta edellytetään olemassa olevaa asiakassuhdetta. Kutsu tilaisuuteen on lähetettävä etukäteen ja sen on oltava henkilökohtainen. Tilaisuudessa saadaan tarjoilla maksutta vain kohtuullinen määrä alkoholijuomaa. Tarjoiltavat juomat voivat sisältää myös väkeviä alkoholijuomia, mutta niitä ei markkinointikiellon johdosta ole mahdollista muutoin markkinoida tai esimerkiksi tuoda tilaisuuden kutsussa esiin. 

Yksityistilaisuuden aikana ravintola tai kyseinen ravintolaosasto tulee olla suljettu muulta yleisöltä. Tilaisuuden päätyttyä ravintola voi jatkaa normaalisti toimintaansa myös muulle yleisölle avoimena ravintolana. 

Tuote-esittelyt 

Anniskelualueella voidaan esimerkiksi messutapahtumassa esitellä alkoholijuomia. Yleisölle avoimessa tilaisuudessa ei esiteltäviä alkoholijuomia saa tarjoilla ilmaiseksi tai nimelliseksi katsottavalla hinnalla. Alkoholijuomien esittelyyn liittyvä juomien nauttiminen on toteutettava alkoholilain säännösten mukaisesti.  

Alkoholialan näytteilleasettajien on sovittava anniskeluluvan haltijan kanssa esiteltävien alkoholijuomien toimittamisesta anniskeltavaksi sekä esittelyyn liittyvistä muista käytännön järjestelyistä. Anniskelupaikassa saa anniskella ja nauttia vain sinne laillisesti toimitettua alkoholijuomaa. 

 Alkoholijuomien mainostaminen yleisellä paikalla

Pääsäännön mukaan alkoholijuomien mainonta yleisellä paikalla on kielletty. 

Poikkeuksena tästä ravintola saa kertoa ikkunassaan tai tilan ulkopuolella asiallisesti ravintolassa tarjolla olevien mietojen alkoholijuomien saatavuudesta ja hinnoista. Myyntipaikkojen ulkopuolella tuotetta ei saa tuoda esiin esimerkiksi erityisen suurikokoisella mainoksella tai muuten huomiota herättävällä tavalla. Tuotteen kuvaus ei myöskään saa olla selkeästi mainonnallinen, esim. tuotteen laadun, maun tai muiden ominaisuuksien laajempi kuvaileminen ei ole sallittua. Ilmoitus on sijoitettava myyntipaikan välittömään läheisyyteen. Vain perustellusta, esimerkiksi sijaintiin ja paikan hankalaan löydettävyyteen liittyvästä syystä mainos voidaan sijoittaa muualle kuin näköyhteyden päähän myyntipaikasta.  Asiakkaan tulee voida mieltää alkoholimainoksen ja sen myyntipaikan toiminnallinen yhteys. Esimerkiksi kauppakeskuksen yleinen valotaulu keskuksen ulkopuolella ei ole luvanhaltijan mainontaa. 

Ulkoanniskelualueilla mm. mainosvarjojen ja kalusteiden osalta mainonta ei saa olla niin huomiota herättävää ja anniskelualueen ulkopuolelle kohdistettua, että sitä voitaisiin pitää yleisten paikkojen mainontakiellon kiertämisenä. 

Mietoja alkoholijuomia saa mainostaa saatavuuden ja hinnan osalta esimerkiksi:

 • anniskelupaikan ikkunassa kirjaimin tai tunnuskuvin
 • ns. A-ständissä anniskelupaikan välittömässä läheisyydessä
 • anniskelupaikan markiiseissa
 • ulkoanniskelualueen mainosvarjoissa 

 

Lähteet: Valvira.fi, Finlex.fi

Päivitetty: 22.1.2019