Olet täällä

Mainonta 1

Väkevien alkoholijuomien mainonta 

Väkevien alkoholijuomien mainonta on pääsääntöisesti kiellettyä. Sallittua se on anniskelupaikan sisätiloissa, jolloin sen on oltava asiallista. Mainontaa voi olla myös muualla kuin anniskelualueella, esimerkiksi anniskelupaikan käytävillä tai sellaisissa tiloissa, joista ne eivät selkeästi näy ravintolasta ulos. Luvanhaltijan ylläpitämillä verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa tapahtuva mainonta ei ole anniskelupaikassa tapahtuvaa mainontaa. 

Väkeviä alkoholijuomia ei saa markkinoida

  • tuotteissa, jotka on tarkoitettu asiakkaiden mukaan otettaviksi (postikortit, mainoslehtiset, reseptivihot, mukaan myytävät tulitikut yms.)
  • tarjoamalla väkevistä alkoholijuomista maistiaisia. 

Mainonta ravintolatilojen ulkopuolella tai sijoittamalla väkevien alkoholijuomien pulloja ravintolan ikkunaan on kielletty. Ulkoanniskelualueella mainonta ei saa olla selkeästi havaittavissa alueen ulkopuolelta. Väkeviä alkoholijuomien suuret mainokset tai hintakyltit, väkevien tunnuksilla varustetut aurinkovarjot tms. ovat sen vuoksi kiellettyjä. 

Väkevistä alkoholijuomista valmistettujen drinkkien tai cocktailien mainonta merkitsee väkevien alkoholijuomien myynninedistämistä, mikä on kielletty ravintolan ulkopuolella. Väkeviä alkoholijuomia ei saa mainostaa lehti-ilmoituksissa, tv-mainoksissa, näyteikkunan sommitelmissa, ikkunateippauksissa, ulko-ovessa, ulkokylteissä, internetissä esimerkiksi ravintolan verkkosivuilla tai Facebook-sivuilla.  

Anniskelupaikka saa väkevien alkoholijuomien mainontakiellon estämättä julkaista anniskeluhinnastonsa painettuna tai tietoverkossa esitettynä siten, että kaikki paikassa tarjolla olevat esitellään kuluttajille asiallisesti ja yhdenmukaisella tavalla. Tiettyjä yksittäisiä juomia ei voida nostaa esiin eikä niitä saa korostaa fontein, värein tai esimerkiksi asettelullisin keinoin. 

Mietojen alkoholijuomien markkinointi

Anniskelussa mietojen alkoholijuomien lyhytaikaisten tarjoushintailmoitusten julkaiseminen on sallittua myös toimipaikan ulkopuolella. Väkevien alkoholijuomien markkinointikielto on kuitenkin pääsääntö eikä väkevien juomien tarjoushintoja ei edelleenkään saa julkaista esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, ravintolan ikkunassa tai lehdessä. 

Sallittua on markkinoida sellaisia drinkkejä, jotka on kokonaan valmistettu alle 22-prosenttisista alkoholijuomista. Selkeyden vuoksi olisi hyvä mainita, että kyseessä on mieto drinkki, jos se ei muuten käy ilmi juoman nimestä. 

Alkoholilaissa alkoholijuomien hinnoittelulle ei ole asetettu ylä- eikä alarajaa.  

Alkoholilain 51 §:n mukaan kahta tai useampaa alkoholijuomapakkausta tai -annosta ei saa tarjota paljousalennuksella eli yhteiseen hintaan siten, että erikseen ostettuna samojen hyödykkeiden yksikköhinta on kalliimpi.  

Kielto myydä paljousalennuksella koskee lain perustelujen mukaan myös sellaisia "kaksi yhden hinnalla" -tarjouksia, joissa alkoholijuomaa tarjotaan samanaikaisesti kahdelle henkilölle tilattuna halvemmalla kuin yksittäin tilattuna. Säännös ei kuitenkaan estä ravintolaa myymästä esimerkiksi yksityistilaisuuteen alkoholia ravintolan listahintaa halvemmalla, kunhan alempi hinnoittelu ei edellytä tietyn alkoholimäärän ostamista. 

Säännös ei myöskään koske tilannetta, jossa samaa alkoholijuomaa myydään eri pakkauksissa, esimerkiksi 0,33 litran ja yhden litran pulloissa. Isommassa pakkauksessa alkoholijuoma saa olla litrahinnaltaan halvempi kuin pienemmässä pakkauksessa. Tämä koskee mm. oluen sekä puna- ja valkoviinin hinnoittelua, kun niitä anniskellaan laseittain tai pulloittain. 

Juoma-annoksia mainostettaessa on kerrottava annoksen koko ja juomasekoituksen sisältämän alkoholijuoman määrä. Ilmoituksessa tulee mainita, kuinka paljon senttilitroina on esimerkiksi ”iso tuoppi” olutta tai ”lasi” punaviiniä. Suositeltavaa on aina mainita annoksen hinta. Anniskelupaikassa tulee olla ainakin pyynnöstä saatavilla hintatiedot kaikista paikassa myytävistä juomista. Ravintola voi hinnoitella alkoholijuoman normaalia edullisemmaksi silloin, kun kysymyksessä on rajattu ryhmä kuten esimerkiksi kanta-asiakkaiksi rekisteröityneet henkilöt. Erityiset kanta-asiakashinnat tai henkilökuntaalennukset ovat siten sallittuja.

Sopimaton myynninedistäminen

Alkoholilain 4 §:n sekä 50 §:n 2 momentin 7 kohdan nojalla alkoholijuomien markkinointi on kiellettyä, jos se katsotaan hyvän tavan vastaiseksi, kuluttajan kannalta sopimattomaksi tai harhaanjohtavaksi. 

Alkoholimainontaa, jolla asiakkaita houkutellaan ilmaisen alkoholijuoman avulla tai tehdään tarjouksia, joiden mukaan alkoholijuomia saa sitä edullisemmin, mitä enemmän niitä juo, on viranomaisten valvontakäytännössä pidetty hyvän tavan vastaisena toimintana.  Harhaanjohtavaa mainonta on silloin kun kuluttajille luodaan totuutta vastaamaton käsitys esimerkiksi tuotteen ominaisuuksista, koosta tai hinnasta. 

Esimerkkejä hyvän tavan vastaisesta ja kielletystä myynninedistämisestä:

  • ”Ensimmäinen juoma ilmaiseksi”, ”Arvomme ilmaisia juomia”,
  • Ravintolan”paketit”, joihin sisältyy oikeus nauttia rajoituksetta alkoholijuomia: esim. ”VIP-lipulla alkoholijuomia vapaasti”,”Kaksi juomaa yhden hinnalla”,  
  • Kanta-asiakaskortit, olutpassit ym. tositteet, joihin kerätään leimoja: esim. ”Joka kymmenes olut ilmaiseksi”, ”Joka viides juoma puoleen hintaan”,
  • Kuluttajille jaettu lipuke; ”tällä kupongilla olut tai siideri ilmaiseksi ” 

Alkoholijuomiin liittyvät pelit ja arpajaiset 

Anniskelupaikassa voidaan järjestää pelejä, arpajaisia ja kilpailuja vain, jos ne eivät millään tavalla liity alkoholijuomiin eikä niiden palkintoina käytetä alkoholijuomia. Alkoholin myynninedistäminen, jossa käytetään kuluttajan osallistumista peliin, arpajaisiin tai kilpailuun, on kielletty. Luvanhaltija ei voi järjestää peliä, arpajaisia tai kilpailua, jossa on palkintona alkoholijuomaa. Myös alkoholijuomiin liittyvät pelit, arpajaiset ja kilpailut ovat kiellettyjä, vaikka niiden palkintona ei käytettäisi alkoholijuomaa. Toteuttamistavalla ei ole merkitystä; kielto sekä internetissä että anniskelupaikassa järjestettäviä, tavalla tai toisella alkoholijuomiin liittyviä pelejä, kilpailuja ja arpajaisia.  

Epäsuoran mainonnan kielto estää käyttämästä kilpailupalkintona sellaisia alkoholittomia tuotteita, jotka kuuluivat tuoteperheeseen, jossa on myös alkoholipitoisia juomia. 

Lähteet: Valvira.fi, Finlex.fi

Päivitetty: 22.1.2019