Olet täällä

Anniskelutoiminta 1

 

Alkoholilain tarkoituksena on vähentää alkoholipitoisten aineiden kulutusta rajoittamalla ja valvomalla niihin liittyvää elinkeinotoimintaa alkoholin käyttäjilleen,
muille ihmisille ja koko yhteiskunnalle aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi (AlkoL 1 §)

Alkoholijuoma

Alkoholipitoisella aineella tarkoitetaan sellaista ainetta ja tuotetta, joka sisältää enemmän kuin 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia ja alkoholijuomalla tarkoitetaan juotavaksi tarkoitettua alkoholipitoista ainetta, joka sisältää korkeintaan 80 tilavuusprosenttia etyylialkoholia (AlkoL 3 § ).

Anniskelun luvanvaraisuus

Alkoholijuoman anniskelulla tarkoitetaan alkoholijuoman myyntiä nautittavaksi myyjän hallitsemissa tiloissa tai myyjän järjestämässä valvonnassa (AlkoL 3 §). Ennen anniskelutoiminnan aloittamista on haettava ja saatava anniskelulupa. Yli 2,8 % alkoholia sisältäviä alkoholijuomia ei saa myydä ilman lupaa (AlkoL 5 § ja 6 §). Alkoholijuomia ei myöskään saa välittää tai luovuttaa palkkiota vastaan (AlkoL 84 §).

Ennen anniskelutoiminnan aloittamista on haettava ja saatava anniskelulupa. Yli 2,8 % alkoholia sisältäviä alkoholijuomia ei saa myydä ilman lupaa (AlkoL 5 § ja 6 §). Alkoholijuomia ei myöskään saa välittää tai luovuttaa palkkiota vastaan (AlkoL 84 §).

Alkoholijuomaa ei saa nauttia ravitsemisliikkeessä tai muussa paikassa, jossa yle isölle maksusta pidetään saatavana ruokaa tai virvokkeita eikä kokoontumislaissa tarkoitetussa yleisötilaisuudessa. Paikan omistaja, tilaisuuden toimeenpanija eikä järjestyksenvalvoja saa sallia alkoholijuoman nauttimista, jos kyseisessä paikassa ei ole voimassa olevaa anniskelulupaa. (AlkoL 85 §).

Kaikki alkoholijuomien anniskeluun aikaisemmin myönnetyt voimassa olevat luvat oikeuttavat 1.3.2018 alkaen anniskelemaan kaikkia alkoholijuomia (AlkoL 93 §).

Alkoholijuomien anniskelussa ei saa toimia hyvän tavan vastaisesti. Toimea pidetään hyvän tavan vastaisena, jos se on selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa ja erityisesti, jos siinä suhtaudutaan hyväksyvästi tai välinpitämättömästi terveyden vaarantamiseen alkoholin vaikutuksen alaisena taikka huumausaineilla, lääkevalmisteilla tai kemikaaleilla (AlkoL 4 §).

Alkoholilaista annetun hallituksen esityksen mukaan hyvän tavan vastaista ei välttämättä ole esimerkiksi ruokailun ja siihen kuuluvien alkoholijuomien pakettihinnoittelu, mutta markkinoinnista ja anniskelun luonteesta riippuen alkoholijuomien anniskelu periaatteella ” juo niin paljon kuin haluat ” tiettyyn hintaan voi olla hyvän tavan vastaisena kiellettyä. Vastaavasti joissakin tilanteissa alkoholijuomien anniskelu velaksi esimerkiksi heikoille kuluttajaryhmille voisi kokonaisarvion perusteella olla hyvän tavan vastaista.

Anniskelupaikan omavalvontasuunnitelmassa pitää olla luvanhaltijan määrittelemä enimmäisluoton määrä ja luottomyynnin valvontaja toimintatavat, jos alkoholijuomia myydään kuluttajalle velaksi muutoin kuin yleisesti käytettävällä luottolaitoksen korttimaksulla tai maksusovelluksella taikka ohjelmapalvelun tai majoitushuoneen yhteydessä (StmA 4 §)

Hallituksen esityksen mukaan esimerkiksi juomiskilpailujen järjestäminen voisi olla asiakkaiden terveyden vaarantamista, jos kilpailuissa nautitaan suuria määriä alkoholijuomia hyvin nopeasti. Esimerkiksi alkoholijuomien anniskelutoiminnan yhteydessä voi samoin perustein olla hyvän tavan vastaista myydä tai sallia käytettävän alkoholia epätavallisilla menetelmillä kuten limakalvoille imeyttämällä tai hengittämällä. 

Enintään 2,8 painoprosenttia etyylialkoholia sisältäviä kiinteitä alkoholivalmisteita, esimerkiksi suklaamakeisia tai jäätelöitä, saa myydä vapaasti. Tätä vahvempien tuotteiden vähittäismyyntiä, anniskelua ja markkinointia koskevat alkoholilain alkoholijuomien säännökset kuten esimerkiksi ikärajat. Enemmän kuin 2,8 tilavuusprosenttia sisältävien alkoholijuomien vähittäismyynti ja anniskelu edellyttävät lupaa ja enemmän kuin 5,5 tilavuusprosenttia sisältävien alkoholijuomien vähittäismyynti kuuluu alkoholiyhtiön yksinoikeuden piiriin. Alkoholilain soveltamisessa valmisteen alkoholipitoisuutena tilavuusprosentteina pidettään sen alkoholipitoisuutta painoprosentteina. (AlkoL 55 §).

Lähteet: Valvira.fi, Finlex.fi

Päivitetty: 22.1.2019