Olet täällä

Anniskelutoiminta 6

 Alkoholijuomien hankinta anniskeluun 

Anniskelupaikassa saadaan myydä ja nauttia vain sinne laillisesti toimitettua alkoholijuomaa. Alkoholijuomat on aina ostettava anniskelua varten anniskelupaikan lupanumerolle. Laillisesti alkoholijuomat hankitaan luvan saaneelta alkoholijuomien valmistajalta, tukkumyyjältä tai vähittäismyyjältä (AlkoL 30 § ja 46 §). Luvanhaltija voi myös tuoda maahan alkoholijuomat anniskelua varten (AlkoL 29 §).  

Jos anniskelupaikassa tai sen yhteydessä myydään muuta kuin laillisesti sinne toimitettua alkoholijuomaa, luvanhaltija tai anniskelupaikassa toimessa oleva voidaan tuomita rangaistukseen luvattomasta alkoholipitoisen aineen myynnistä (rikoslain (39/1889) 50 a luku).Asiakkaan omien alkoholijuomien tarjoilu ja nauttiminen anniskelupaikassa on aina kiellettyä. Ravintolassa järjestettävissä yksityistilaisuuksissa, kuten häissä, ei ole sallittua nauttia esimerkiksi häämaljana asiakkaan ulkomailta tuomaa samppanjaa, vaan yksinomaan laillisesti anniskeluun hankittuja alkoholijuomia. 

Laki rajoittaa omien alkoholijuomien nauttimista myös sellaisissa tiloissa, joihin ei ole hankittu anniskelulupaa. Lain mukaan alkoholijuoman nauttiminen on kielletty ravitsemisliikkeessä tai muussa paikassa, missä yleisölle maksusta pidetään saatavana ruokaa tai virvokkeita sekä kokoontumislaissa tarkoitetussa yleisötilaisuudessa (AlkoL 85 §).

Alkoholin kaupallinen maahantuonti anniskelua varten

Anniskeluluvan haltija saa tuoda maahan anniskeluluvassa tarkoitettuja alkoholijuomia anniskelua varten tehtyään Valviralle ilmoituksen toimimisestaan maahantuojana (AlkoL 29 §). Ilmoitus on toimipaikkakohtainen.  

Ilmoitus tehdään lomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.valvira.fi. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu ja toimipaikkaan lähetetään kirje ilmoituksen vastaanottamisesta. Tämä kirje esitetään tullille maahantuonnin yhteydessä. 

Maahantuojalla on vastuu maahantuomistaan alkoholijuomista (AlkoL 30 §). Valvira ohjaa ja valvoo tämän vastuun toteutumista. Maahantuojan velvollisuutena on raportoida kuukausittain Valviralle. 

Alkoholijuoma on maahantuotaessa ilmoitettava verotettavaksi. Alkoholijuoman maahantuontia pidetään laittomana, jos siitä ei ole suoritettu Suomessa alkoholiveroa. 

Tietojen keräys ja raportointivelvollisuus

Luvanhaltijan velvollisuutena on toimittaa määräajoin valvontaviranomaisille myyntiään ja muuta toimintaansa koskevat valvonnan ja toiminnan riskien arvioimisen kannalta tarpeelliset ilmoitukset ja tiedot (AlkoL 62 §). 

Anniskeluluvanhaltijan on ilmoitettava lupaviranomaiselle kaksi kertaa vuodessa alkoholijuomien anniskelunsa arvo ja henkilökuntansa määrä sekä alkoholijuomien vähittäismyyntinsä määrä (litraa) ja arvo (euroa), jos anniskelupaikassa harjoitetaan anniskelussa olevien alkoholijuomien vähittäismyyntiä. Anniskeluluvanhaltijan on lisäksi tehtävä lupaviranomaiselle kaksi kertaa vuodessa ilmoitus vähittäismyyntiluvanhaltijalta anniskeluun hankittujen alkoholijuomien määrästä ja arvosta. (StmA 9 §.) 

Jokaisen luvanhaltijan on toimitettava tiedot aluehallintovirastolle ilmoituskauden päättyessä. Kalenterivuoden ensimmäisen kuuden kuukauden tiedot tulee toimittaa 31.7. mennessä ja jälkimmäisen kuuden kuukauden tiedot 31.1. mennessä.

Aluehallintovirastot tallentavat ilmoituksen tiedot alkoholielinkeinorekisteriin. Luvanhaltija voi täyttää ja palauttaa ilmoituslomakkeen joko sähköisesti osoitteessa www.valvira.fi tai paperimuodossa, jolloin lomakkeen saa osoitteesta www.avi.fi. 

Jos ilmoituskaudella ei ole ollut myyntiä eikä anniskelutoiminnan keskeytyksestä ole ilmoitettu lupaviranomaiselle, on ilmoitus annettava määräajassa ilmoituksin, että kaudella ei ole ollut myyntiä.  

Tietojen saaminen on koko alan kannalta tärkeää, koska niiden avulla voidaan seurata alan kehitystä sekä ehkäistä harmaata taloutta ja talousrikollisuutta.

Alkoholikirjanpito ja alkoholivarasto 

Luvanhaltijan on kirjattava myynti tileittäin siten, että siitä saadaan lupaviranomaiselle toimitettavan ilmoituksen tiedot. 

Mahdollisessa viranomaisten tekemässä tarkastuksessa luvanhaltijan on pystyttävä osoittamaan, että anniskelupaikassa olevat alkoholijuomat on hankittu laillisesti.  

Anniskelupaikan anniskelutiloissa ei saa säilyttää muita kuin sinne lupanumerolla hankittuja alkoholijuomia. Asiakkaiden omat, säilytettäväksi jätetyt alkoholijuomat on pidettävä selkeästi erillään anniskelujuomista, esimerkiksi naulakossa tai muussa vastaavassa tilassa. 

Lähteet: Valvira.fi, Finlex.fi

Päivitetty: 22.1.2019